Verkiezingsprogramma CDA Zoetermeer

2018 - 2022

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over thuis voelen, burgerschap en meedoen. 

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over groeien, nieuwe woningbouw, kindvriendelijkebuurten, woonservicezones voor ouderen, jongerenwoningen, integratie, veiligheid, overlast, rust en ruimte, groen en bereikbaarheid. 

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over werkgelegenheid, retaildeal, vrijwilligers, vrijwilligerswerk scholieren, leren, vangnet en stageplekken voor jongeren. 

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over preventie, omzien naar elkaar, persoonlijke kracht, jeugdzorg, inkoop van jeugdzorg, samenwerking complexe zorgsituaties, wijkteams. 

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over bewegen, nieuwe tradities, cultuur ook voor jongeren, historisch erfgoed, casino's, activiteiten voor jongeren. 

6. Besturen van Zoetermeer

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over samenspraak, inbreng van inwoners, jongereninspraak, gemeente in de wijken, samenwerking met maatschappelijke organisaties, samenlevingsgericht werken, overbodige wet-en regelwetgeving terugdringen en doelmatig gebruik van financiële middelen. 

7. Een kwaliteitsimpuls in de wijken van Zoetermeer

Kom meer te weten over hoe CDA Zoetermeer denkt over leefbare wijken in de wijken Buytenwegh, Centrum, De Leyens, Driemanspolder, Meerzicht, Noordhove, Palenstein, Oosterheem, Rokkeveen en Seghwaert.