Recreëren in Zoetermeer 

Zoetermeer is een 'groene' stad in een ‘groene’ omgeving, middenin de Randstad. Zowel in als rondom de stad is veel recreatie- en ander groen aanwezig. Dit wordt door veel inwoners zeer gewaardeerd. Het zorgt er mede voor dat onze stad ruime mogelijkheden biedt voor recreatie en ontspanning.

 #waargaathetover? 

Bewegen voor leefbaarheid en welzijn; de sportvereniging als basis

 

 #watdan? 

Waarderen en steunen van de bijdrage van verenigingen en het sportaanbod aan de samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en wijken in Zoetermeer. 

 #hoezodan? 

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar, zowel jongeren als ouderen. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Het CDA is trots op het rijke verenigingsleven in Zoetermeer met het bijbehorende sportaanbod. Wij vinden het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, en waardering hebben voor sportverenigingen. Het CDA beschouwt goed functionerende sportverenigingen met voldoende bestaanszekerheid als een basisvoorwaarde voor een goed sportklimaat.

 #hoedan? 

Het CDA wil recreatief zwemmen weer mogelijk maken in Zoetermeer. Het CDA wil ook dat de vele ijsverenigingen in Zoetermeer zelf kunnen blijven schaatsen.

Het CDA wil de kennismaking van jongeren met de sportverenigingen stevig uitbouwen. Dat kan door een behoefte-inventarisatie onder jongeren zodat de gemeente houvast heeft bij het ontwikkelen van stimulerende activiteiten voor een breed sportaanbod. Sportverenigingen waarbinnen topsport wordt beoefend, krijgen de nodige ondersteuning, zoals de juiste trainingsfaciliteiten.

Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en we willen dat de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ is ingericht.

Het CDA wil toegankelijke sportfaciliteiten, zoals open clubs en sportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt, waarbij eigen leden, bezoekers en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven.

Het CDA is voor een rechtvaardige verdeling van de subsidies voor het behoud van sterke sportverenigingen.

 #waarheendan? 

Gezonde, betrokken en weerbare inwoners. 

Nieuwe tradities

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil dat ‘nieuwe tradities’, zoals festiviteiten in de stad (b.v. Bevrijdingsfestival; Zoetermeer Culinair; Festival Historisch Zoetermeer) behouden blijven. 

 #hoezodan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een aantal ‘nieuwe tradities’ in de vorm van festiviteiten, koestert en behoudt. We willen ‘publiekstrekkers’ behouden, die van waarde zijn voor de inwoners. We willen daarmee een Zoetermeers ‘huiskamergevoel’ krijgen. Buiten de stad willen we dat die ‘nieuwe tradities’ het imago versterken van Zoetermeer als ideale woonstad waar echt iets te beleven valt. Ook ‘nieuwe tradities’ versterken de sociale samenhang in de stad. Inwoners en bezoekers weten wat ze daarvan kunnen verwachten en kunnen elkaar daar ontmoeten.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat de gemeente er aan bijdraagt dat ‘nieuwe tradities’ behouden blijven. We willen dat de gemeente die ‘nieuwe tradities’ zoveel mogelijk faciliteert. Dat kan voor een deel met geld, maar ook door het aanbieden van locaties of het helpen bij het afgeven van vergunningen. 

 #waarheendan? 

Een Zoetermeer waar tradities het leven van ons als inwoners kleur geven.

 #waargaathetover? 

Cultuur ook voor jongeren

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat cultuur ook voor jongeren beschikbaar is.  

 #hoezodan? 

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Allerlei instellingen dragen daaraan bij, zoals cultuureducatie via scholen in de lesprogramma’s; bibliotheek en het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC).

 #hoedan? 

Het CDA wil dat de financiële drempel voor bijvoorbeeld de bibliotheek en het CKC voor jongeren zo laag mogelijk blijft. Wat betreft het cultuuraanbod in Zoetermeer is het CDA voorstander van het duurzaam continueren van bestaande evenementen, activiteiten en ander aanbod  voordat wordt overgegaan tot het ontwikkelen van nieuwe plannen. 

 #waarheendan? 

Het CDA streeft naar zoveel mogelijk culturele ontwikkeling op jeugdige leeftijd.

 #waargaathetover? 

Zoetermeers (cultuur)historisch erfgoed

 

 #watdan? 

Behouden van Zoetermeers (cultuur)historisch erfgoed, zowel het erfgoed ‘bovengronds’ (b.v. gebouwen; landschappen) als ‘ondergronds’ (b.v. archeologisch onderzoek).  

 #hoezodan? 

Het CDA hecht grote waarde aan het zorgvuldig bewaren van Zoetermeers (cultureel)historisch erfgoed, zoals de toren naast de Oude Kerk in de Dorpsstraat en de watertoren. Naarmate onze stad groter wordt, wordt het cultuurhistorische dorp waar de stad uit voortkomt relatief kleiner. Laten we er daarom zuinig op zijn!

 #hoedan? 

De gemeente faciliteert de samenwerking tussen organisaties die actief zijn om het erfgoed te behouden. Kleine restauraties door particulieren kunnen financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. 

 #waarheendan? 

We willen dat de oude dorpselementen, zoals in de Dorpsstraat en omgeving, behouden blijven en worden geconserveerd. (Cultuur)historische gebouwen willen we zoveel mogelijk in gebruik laten blijven of nieuwe, passende functies aantoekennen.

 #waargaathetover? 

Speelautomatenhallen

en casino’s

 

 #watdan? 

Geen ruimte voor nieuwe ontheffingen. Het CDA wil niet méér casino’s in Zoetermeer dan nu al het geval is.  

 #hoezodan? 

Het hebben van meerdere casino’s helpt gokverslaving in de hand door het wegvallen van de sociale controle gecentreerd op één plek. Daarnaast kan je je afvragen waarom Zoetermeer meer dan één casino nodig zou hebben

 #hoedan? 

Geen nieuwe vergunningen afgeven voor casino’s. 

 #waarheendan? 

Het CDA wil een stad waarin de casino-aanwezigheid en de mogelijkheid tot gokken goed en gecentreerd gefaciliteerd is, zonder dat er een wildgroei ontstaat omdat dit financieel gezien aantrekkelijker zou zijn.

 #waargaathetover? 

Meer activiteiten voor jongeren in Zoetermeer

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat er meer te doen is voor jongeren in de stad.  

 #hoezodan? 

Al jarenlang hoort de Zoetermeerse politiek dat jongeren de stad saai vinden omdat er niks voor hen te doen is op het gebied van evenementen en uitgaansleven. Om ervoor te zorgen dat jongeren hier prettig wonen en zij niet wegtrekken naar andere steden is het belangrijk om naar deze zorgen te luisteren en er wat mee te doen.

 #hoedan? 

De gemeente moet zich inzetten om meer activiteiten of faciliteiten te realiseren gericht op jongeren. Dit kan variëren van buurthuizen tot meer evenementen of een actievere binnenstad. 

 #waarheendan? 

Zoetermeer moet een stad worden waar jongeren zich niet hoeven te vervelen, maar waar ze zich ook op hun manier kunnen ontspannen.